TCMB ocak ayı uluslararası yatırım pozisyonunu açıkladı

(TCMB), ocak ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıkladı.

2024 Ocak sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2023 yıl sonuna göre yüzde 1,1 oranında azalışla 324,5 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 1,9 oranında artışla 624,5 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Net UYP ocak ayında -300 milyar dolar oldu

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2023 yıl sonunda -284,7 milyar ABD doları iken 2024 Ocak sonunda -300 milyar ABD doları seviyesinde oldu.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2023 yıl sonuna göre yüzde 5,0 oranında azalışla 133,9 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi yüzde 2,7 oranında artışla 125,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 6,7 oranında artışla 49,7 milyar ABD doları oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2023 yıl sonuna göre yüzde 6,4 oranında artışla 168,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 100,4 milyar dolar oldu

Portföy yatırımları 2023 yıl sonuna göre yüzde 4,7 oranında artışla 100,4 milyar ABD doları oldu.

Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2023 yıl sonuna göre yüzde 12 oranında artışla 33,1 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 5,9 oranında artışla 2,8 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku ise yüzde 1,7 artışla 43,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2023 yıl sonuna göre yüzde 0,8 oranında azalarak 355,5 milyar ABD doları olmuştur.

Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2023 yıl sonuna göre yüzde 1,9 oranında azalarak 42,4 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı yüzde 10,2 oranında artarak 18,8 milyar ABD doları olmuştur.

Bankaların toplam kredi stoku

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 0,7 oranında artarak 63,7 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 2,1 oranında azalarak 98,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Sık Sorulan Sorular
  • Uluslararası Yatırım Pozisyonu nedir?

    Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP); bir ekonomideki yerleşik kişilerin yurt dışındaki yerleşik kişiler ile finansal alacakları ve yükümlülüklerin yanında; rezerv varlık olarak tutulan altın şeklindeki finansal varlıklarının belli bir tarihteki stok değerini gösteren ve üç aylık olarak (gösterge niteliğinde aylık) yayınlanan istatistiki bir tablodur. Net UYPozisyonu Uluslararası Yatırım Pozisyonunda toplam finansal varlıklar ile toplam finansal yükümlülüklerin farkı, net Uluslararası Yatırım Pozisyonu olarak adlandırılmaktadır. Başka bir deyişle, net Uluslararası Yatırım Pozisyonu; Türkiye’nin yurt dışından alacaklarıyla, Türkiye’nin yurt dışına borçlarının net farkını işaret eder. Burada ortaya çıkan net pozisyon, pozitif veya negatif bir değer olabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x